Skip links

Üroloji

Kadın ve erkek bireylerde idrar yollarında meydana gelen şikâyet ve hastalıkları inceleyen bir bilim dalı olan Üroloji, bu konuda uzmanlaşmış ve ürolog olarak adlandırılan hekimlerle tanı ve tedaviye imkan sağlayan bilim dalıdır.

Aşağıdaki şikayetlerin biri veya birden fazlası sürekli tekrar eden bir durum arz ediyorsa, bir sağlık kuruluşu veya hastaneye başvurarak konusunda uzman bir ürolog tarafından muayene edilmek gereklidir.

 • İdrarı kesik kesik yapma hali,
 • İdrarda keskin ve kötü koku,
 • İdrar yapılırken ağrı ve yanma hissi,
 • İdrar yapılırken taş ve kum gibi maddeler görülmesi,
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı durumu,
 • Bel ve kasık bölgelerinde yanma ve ağrı,
 • Kasık ağrısıyla birlikte görülen mide bulantıları,
 • Kasıktan makat bölgesine doğru ilerleyen ağrılar,
 • İdrar renginin kırmızıya dönmesi veya kan görülmesi,
 • Yüksek ateşle birlikte terleme ve halsizlik,
 • İdrara sıkça çıkma isteği,
 • İdrar kaçırma

 

Bölüm Hakkında

Ortak belirtileri olmakla birlikte kadın , erkek ve çocuk hastaların tıbbi geçmiş öykülerine bakarak tedavi programların uygulamaya koyan hekimler, gerekli görülmesi halinde cerrahi uygulamalarla ürolojik sorunların ortadan kaldırılmasını sağlayabilmektedir. Kan testleri, idrar testleri, görüntülü muayeneler (ultrason) hastalığa tanı koymak amacıyla hekim tarafından uygulanan yöntemler arasındadır. Fiziki muayene ve ön görüşmeler de hastalığın seyri hakkında ipuçlarının elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Erkek bireyler idrar yolu enfeksiyonları, kısırlık teşhis ve tedavisi, idrar yollarındaki enfeksiyonlar, uyku esnasında idrar kaçırma, böbreklerde taş bulunması, kanlı meni, penis şeklindeki eğrilikler ve sertlikler, penisin sertleşmemesi, geç boşalma, cinsel isteksizlik durumu, kesik kesik idrar yapmak, idrar deliğinin darlığı veya yanlış yerde olması, testis, penis gibi üreme organlarındaki ağrılar, penisteki akıntılar, sünnet derisinde şişme meydana gelmesi, idrar yollarında oluşan tümörler, idrar kaçırma sıkça idrara çıkma isteği, prostat kanseri, yumurtanın testis torbasında olmaması ve bunun gibi birçok ön belirti, hastanın üroloji bölümünde tedavi görmesini gerektirecek unsurlardır.

Kadınlarda ise, ilişki sırasında ağrılar, Addison hastalığı, kanlı idrar yapmak, idrar yolunun dar olması durumu, idrar yollarında tümör olasılığı, üriner inkontinans, vezikoüreterel reflü hastalığı, enürezis nokturna, genital bölgelerde oluşan siğiller ve kadın-erkek bireylerde ortak görülen belirtilerin varlığı, kadın hastaların üroloji bölümünde tedavi görmesini gerektiren belirtilerdir.

Uygulamalar

Üroloji uzmanı olarak sağlık kuruluşları ve hastanelerde görev yapan hekimler, üriner sistem ve erkek üreme sistemlerine bağlı hastalıkların teşhis ve tedavisinde anatomik ve fizyolojik bozuklukları farklı yöntemlerle tedavi ederler. Ürolog tarafından gerekli görülen durumlarda yapılan cerrahi operasyonlar ise farklı testlerden elde edilen verilere bağlı olarak yapılmaktadır. Ürologlar kendilerine tedavi için başvuran hastaların şikayetleri ve tıbbi geçmişleri hakkında geniş bilgilerle tedaviye başlayarak gerekli uygulamalara karar vermektedir.

Tedaviye yön vermek amacıyla yapılan uygulamalar, hastanın fiziki muayenesiyle başlayan bir dizi işlemlerden oluşmaktadır.

 • Hastalık hakkında daha sağlam verilerin elde edilmesine yönelik olarak yapılan kan, idrar testleri,
 • Görüntüleme veya tarama testleri,
 • Prostat, idrar kaçırma, böbrek taşı, ereksiyon gibi sorunlara yönelik testlerin yapılması,
 • Hasta ve yakınlarına medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerini anlatmak ve uygulamak,
 • Üriner sistem ve erkek üreme organlarıyla ilgili sorunların teşhis ve tedavisi ile ilgili uygulamalar
 • Hasta bakımına yönelik yardımcı sağlık personelini bilgilendirmek ve yönlendirmek,

Üroloji bölümünde yapılan uygulamalar arasında yer almaktadır.

Uzman ürologlar ayrıca hastalığın seyrini düzenli bir şekilde izleyerek gerektiğinde farklı tedavi yollarını uygulamaya koyabilmektedir. Ayrıca hasta ve yakınlarına hastalığın tedavisi ile ilgili bilgi vermek ve hastalığın taşıdığı risklerle, bu risklerden korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek de ürologların görev tanımları içerisinde yer almaktadır.

Prostat ameliyatları, tümör, taş ve anomalilerin ameliyatları da üroloji bölümünün uygulamaları arasında yer alır. Ayrıca erkeklerde önemli bir sorun olan kısırlık tedavileri ve buna yönelik uygulamaların takibi de, ürologlar tarafından yapılan tedaviler arasında yer almaktadır.

Bahçeşehir Loca Tıp Merkezi Üroloji kliniğimize başvuran hastalarımızın teşhis ve tedavi gerektiren problemlerini teknolojiden yararlanıp uzmanlarımızın deneyimi ile çözüyoruz.

Hastalarımızın hayat kalitelerini ve sağlıklarını korumaya yönelik zamana ayak uyduran politikalarımızla hizmet kalitemizi her daim yüksekte tutmayı başarıyoruz.

 

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.